Trwa ładowanie...
bEgoyPqZ

Notowania

IMS: strona spółki
2.03.2021, 16:27

IMS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 02.03.2021 roku

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 02.03.2021 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1) Dariusz Lichacz - liczba posiadanych akcji: 6.188.820, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.188.820, co uprawniało do 40,41% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,69% ogólnej liczby głosów; 2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.474.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.474.000, co uprawniało do 35,74% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 17,42% ogólnej liczby głosów; 3) Paweł Przetacznik - liczba posiadanych akcji: 2.154.110, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.154.110, co uprawniało do 14,06% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,85% ogólnej liczby głosów; 4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.000.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.000.000, co uprawniało do 6,53% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,18% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty

bEgoyPrH