Trwa ładowanie...
bDZoPglN

Notowania

JWC Zawarcie znaczącej umowy o roboty budowalne.

Zarząd J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 5 marca 2021 roku Spółka zawarła umowę z PORR S.A. z siedzibą w Warszawie jako Generalnym Wykonawcą („Wykonawca”), na podstawie której zleciła wybudowanie na nieruchomości w Gdańsku Letnicy przy ul. Starowiejskiej 65A i 67 w systemie generalnego wykonawstwa, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, inwestycji Zespołu Zabudowy Mieszkaniowo-Usługowej pn. „Horizon” (Etap I i II) wraz z infrastrukturą zewnętrzną niezbędną dla funkcjonowania Zespołu.
Strony ustaliły następujące warunki umowy: Termin uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie został ustalony na dzień 18 września 2023 r. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe oparte o zakres robót na kwotę 157.000.000,00 zł powiększone o podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawiania faktur. Wykonawca udzielił Spółce 72 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonane prace, której termin rozpoczyna się od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zabezpieczy wykonanie umowy oraz okres obowiązywania rękojmi i gwarancji na wykonane prace poprzez złożenie Spółce gwarancji bankowych w wysokościach powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają istotnie od stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zawartej umowy dla działalności Spółki ze względu na wartość jak i przedmiot.

Inne komunikaty

bDZoPgmv