Trwa ładowanie...
bEgWYxhN

Notowania

BTC Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii K

Zarząd BTC Studios S.A z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że na stronie internetowej Spółki, tj. www.btc-studios.com w zakładce "Inwestuj" oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej – Prosper Capital Dom Maklerski S.A., tj. www.pcdm.pl w dniu dzisiejszym zostało opublikowane Memorandum Informacyjne, sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.000.000 akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr. („dziesięć groszy”) każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty

bEgWYxiv