Trwa ładowanie...
bDZSvxDp

Notowania

MABION: strona spółki
23.03.2021, 16:15

MAB Dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 marca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki.
W treści uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 2.430.554 prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z dniem rejestracji tych praw do akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 25 marca 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. prawa do akcji Spółki, pod warunkiem dokonania przez KDPW najpóźniej w dniu 25 marca 2021 r. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem "PLMBION00057". Ponadto Zarząd GPW postanowił notować prawa do akcji Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MABION-PDA” i oznaczeniem „MABA”.

Inne komunikaty

bDZSvxDX