Trwa ładowanie...
bEgXNiaJ

Notowania

BTC Publikacja Komunikatu Aktualizacyjnego nr 1 do Memorandum informacyjnego z dnia 15 marca 2021 r.

Zarząd BTC Studios S.A. (Spółka) informuje, że na stronie internetowej Spółki, tj. www.btc-studios.com oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej – Prosper Capital Dom Maklerski S.A., tj. www.pcdm.pl w dniu dzisiejszym został opublikowany Komunikat Aktualizacyjny nr 1 do Memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.000.000 akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, o którego publikacji Emitent informował w drodze raportu ESPI 20/2021.

Inne komunikaty

bEgXNibr