Trwa ładowanie...
bDXQiflx

Notowania

HOTBLOK: strona spółki
7.04.2021, 11:23

CAI Zawarcie umowy o współpracy

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), niniejszym informuje, iż w dniu 07 kwietnia 2021 roku, wpłynęła do jego siedziby podpisana umowa o współpracy z CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED przy możliwym udziale CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
Przedmiotem umowy jest stworzenie pomiędzy Emitentem, a Spółkami CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED i CARLSON INVESMENTS ASI S.A. platformy współpracy mającej służyć wymianie wzajemnych doświadczeń, wiedzy i wykorzystania potencjału Stron umowy w zakresie pozyskiwania nowych inwestycji. Strony zakładają możliwość wspólnej realizacji inwestycji w innowacyjne projekty, będące w fazie badawczo rozwojowej o dużym potencjale wzrostu. Zgodnie z podpisaną umową oraz charakterystyką działalności CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED, Strony będą koncentrowały się na poszukiwaniu projektów poza granicami Polski. Dzięki czemu Emitent zyska możliwość realizacji strategii inwestycyjnej wykraczającej poza rynek w Polsce oraz osiągnięcie dużo lepszej skalowalności prowadzonego biznesu. Emitent oraz Strony ww. umowy uzgodnili, że współpraca na tym etapie nie generuje żadnych zobowiązań finansowych. Jeśli Strony postanowią inaczej każdorazowo wprowadzenie relacji finansowych będzie wymagało odrębnej umowy.

Inne komunikaty

bDXQifmf