Trwa ładowanie...
Notowania
OPTEAM: strona spółki
7.04.2021, 17:15

OPM Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 07 kwietnia 2021 r.

Zarząd OPTeam S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 07 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty