Trwa ładowanie...
bDZprSaJ

Notowania

PRF Wcześniejszy wykup obligacji serii N

Zarząd PragmaGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 08 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii N. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w warunkach emisji. Wcześniejszy wykup obejmuje obligacje serii N, tj. 35.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 3,5 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 16 kwietnia 2021 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 23 kwietnia 2021 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, odsetki oraz premia. Wszelkich rozliczeń z tytułu obligacji serii N dokona podmiot prowadzący ich ewidencję – Dom Maklerski BDM S.A.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty

bDZprSbr