Trwa ładowanie...
bEgXdANx

Notowania

ACREBIT: strona spółki
15.04.2021, 13:56

YOS Rozpoczęcie przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o. negocjacji dot. możliwości i warunków jej połączenia

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację o rozpoczęciu przez spółkę zależną od Emitenta, tj. Polymer-tech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka zależna”) negocjacji ze spółką Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Lauren Peso Polska S.A.”) w sprawie możliwości połączenia przedsiębiorstwa Spółki zależnej poprzez jego przejęcie przez Lauren Peso Polska S.A.
Celem negocjacji prowadzonych przez Spółkę zależną i Lauren Peso Polska S.A. jest określenie możliwości, zasad oraz warunków ewentualnego połączenia, polegającego na przejęciu Spółki zależnej przez Lauren Peso Polska S.A. Połączenie stron pozwoliłoby Spółce zależnej na zwiększenie możliwości realizacji nowych projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii medycznych i materiałowych, stanowiłoby o istotnym zwiększenie rozpoznawalności marki. Dzięki połączeniu będzie możliwa realizacja założeń sprzedażowych związanych z posiadanymi technologiami i ich licencjonowaniem oraz poszerzy się dostęp do większej liczby inwestorów i klientów. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż jest to informacja istotna z punktu widzenia interesów spółki i w pełni zgodna z przyjętą strategią rozwoju na lata 2021-2023. Dzięki tej transakcji Spółka uzyska znaczący pakiet akcji podmiotu notowanego na NewConnect, którego wartość przekroczy znacząco obecną wartość Polymertech sp. z o.o. Prowadzi ona do znacznego po-większenia stanu posiadania portfela Yoshi Innovation SA. O zawarciu listu intencyjnego lub prawnie wiążącej umowy przez Spółkę zależną, Emitent poinfor-muje odrębnym raportem bieżącym ESPI.

Inne komunikaty

bEgXdAOf