Trwa ładowanie...
bEiyXkOd

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-06-02
YOS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
3,94
+3,81
2021-05-21
YOS Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o. w związku z prowadzonymi negocjacjami dot. możliwości i warunków jej połączenia
4,94
-2,83
2021-05-20
YOS Rozpoczęcie przez spółkę zależną od Emitenta produkcji granulatu bakteriostatycznego
4,20
-0,24
2021-05-13
YOS Zawarcie umowy z firmą M.I.C. INDUSTRIES, INC z USA o wyłączne przedstawicielstwo tej firmy w Polsce przez Emitenta
4,18
-4,31
2021-05-06
YOS Podpisanie listu intencyjnego z firmą M.I.C. INDUSTRIES, INC z USA
3,70
0,00
2021-04-15
YOS Rozpoczęcie przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o. negocjacji dot. możliwości i warunków jej połączenia
4,08
+15,20
2021-04-06
ACR Strategia Emitenta na lata 2021-2023
4,28
+9,81
2021-03-24
ACR Zmiana stanu posiadania
3,40
0,00
2021-03-24
ACR Korekta raportu ESPI nr 8/2021 z dnia 24 marca 2021 roku
3,40
0,00
2021-03-24
ACR Zmiana stanu posiadania
3,40
0,00
2021-03-23
ACR Rejestracja połączenia Emitenta ze Spółką Yoshi S.A.
3,50
-2,86
2021-03-11
ACR Zmiana stanu posiadania
2,94
+2,04
2021-03-10
ACR Zmiana stanu posiadania
2,90
+1,38
2021-03-10
ACR Zmiana stanu posiadania
2,90
+1,38
2021-03-10
ACR Zarząd spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 18 lutego 2021 roku sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, przez Pa
2,90
+1,38
2021-03-10
ACR Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2,90
+1,38
2021-03-10
ACR Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2,90
+1,38
2020-12-03
ACR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 27.11.2020 r.
2,28
0,00
2020-10-30
ACR Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.11.2020 roku
2,54
-17,32
2020-10-23
ACR Wybór oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej przez ŚLąski Uniwersytet Medyczny
3,10
+5,16
  • Poprzednia strona
  • z 8
  • Następna strona
bEiyXkOL