Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
29.04.2024, 15:20

YOS Złożenie przez Spółkę zależną od Emitenta wniosku o dofinansowanie.

Zarząd Yoshi Innovation spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje o złożeniu przez Spółkę zależną od Emitenta - Woundscanning Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie w dniu 29 kwietnia 2024 r. wniosku o dofinansowanie
w ramach naboru ogłoszonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, nr naboru: FESL.01.02-IP.01-099/24 (dalej: „Wniosek”). Projekt objęty Wnioskiem dotyczy działania FESL.01.02 - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach o realizację projektu „Inteligentny system obiektywnego wspomagania diagnostyki ran poprzez zaawansowaną analizę i wizualizację hybrydowych danych obrazowych”. Wartość projektu objętego złożonym przez Emitenta Wnioskiem wynosi 4.416.425.00 zł, a wnioskowana przez Emitenta kwota dofinansowania wynosi 3.346.772.25 zł. O rozstrzygnięciu Wniosku, Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Osoby reprezentujące Spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty