Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
22.05.2024, 20:48

YOS Złożenie wniosku o dofinansowanie

Zarząd Yoshi Innovation spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje o złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zaawansowane systemy predykcyjne i automatyzacja procesów sprzedażowych w Yoshi Innovation S.A.” w ramach naboru ogłoszonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, nr naboru: FESL-01.08-IP.01-110/24 (dalej: „Wniosek”).
Projekt objęty Wnioskiem dotyczy działania FESL.01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP. Wydatki kwalifikowane objęte złożonym przez Emitenta Wnioskiem wynoszą 1.011.800.00 zł, a wnioskowana przez Emitenta kwota dofinansowania wynosi 607.080.00 zł. O rozstrzygnięciu Wniosku, Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi. Osoby reprezentujące Spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty