Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
12.04.2024, 15:07

YOS Otrzymanie przez Emitenta pozytywnych wyników badania urządzenia HYPERBARY przeprowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie ["Spółka", "Emitent"] niniejszym informuje o otrzymaniu od Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z siedzibą w Katowicach sprawozdania z przeprowadzonych badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzenia HYPERBARY zakończonych wynikiem pozytywnym w każdym z poddanych badaniu obszarów.
Przeprowadzone badania przez Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z siedzibą w Katowicach obejmowały: 1. badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne, które zostało zakończone wynikiem pozytywnym; 2. badanie odporności na promieniowane pole elekromagnetyczne o częstotliwości radiowej, które zostało zakończone wynikiem pozytywnym; 3. badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych, które zostało zakończone wynikiem pozytywnym; 4. badanie odporności na udary które zostało zakończone wynikiem pozytywnym; 5. badanie odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej, które zostało zakończone wynikiem pozytywnym; 6. badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektromagnetycznej, które zostało zakończone wynikiem pozytywnym; 7. badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia, które zostało zakończone wynikiem pozytywnym; 8. badanie odporności na pola radiowe w bliskiej odległości, które zostało zakończone wynikiem pozytywnym; 9. pomiar radioelektrycznych zaburzeń przewodzonych, który został zakończony wynikiem pozytywnym; 10. pomiar radioelektrycznych zaburzeń promieniowanych, który został zakończony wynikiem pozytywnym; 11. pomiar harmonicznych i interharmonicznych prądu, który został zakończony wynikiem pozytywnym; 12. pomiar wahań napięcia i migotania światła, który został zakończony wynikiem pozytywnym. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż dotyczy ona kluczowej technologii, której dalszy rozwój jest zbieżny ze strategią Grupy Kapitałowej Emitenta, co może mieć istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty