Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
15.03.2024, 15:35

YOS Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta kolejnego podpisanego listu intencyjnego dot. urządzenia "Skaner ran"

W dniu 15 marca 2024 roku Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie ["Spółka", "Emitent"] powziął informację, że spółka zależna od Emitenta – Woundscanning sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie [„Spółka zależna”] otrzymała od LITHUANIAN College of Family Physicians z siedzibą na Litwie [„Partner”] podpisany list intencyjny wyrażający gotowość do podjęcia współpracy w zakresie współpracy dot. urządzenia „Skaner Ran”, którego celem jest ocena funkcjonalności i bezpieczeństwa tego urządzenia.
Partner zadeklarował także gotowość do rozważenia nabycia urządzenia Skanera Ran po uzyskaniu odpowiedniej certyfikacji potwierdzającej zgodność urządzenia z wymaganiami regulacyjnymi w obszarze urządzeń medycznych. O wynikach prowadzonych negocjacji, w tym w szczególności o zawarciu umowy lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty