Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
19.03.2024, 13:45

YOS Podpisanie kolejnego listu intencyjnego dot. urządzenia HYPERBARY

W dniu 19 marca 2024 roku Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie ["Spółka", "Emitent"] otrzymał od LITHUANIAN College of Family Physicians z siedzibą na Litwie [„Partner”] podpisany list intencyjny dotyczący gotowości podjęcia współpracy w zakresie testowania funkcjonalności i bezpieczeństwa urządzenia medycznego HYPERBARY, służącego do przeprowadzania ozonowo - tlenowych, terapeutycznych kąpieli gazowych izolowanych części ciała, o którego pozytywnej ocenie klinicznej, Emitent informował w raporcie ESPI nr 29/2023 z dnia 31 grudnia 2023 roku.
Partner zadeklarował gotowość do rozważenia nabycia urządzenia HYPERBARY po uzyskaniu odpowiedniej certyfikacji potwierdzającej zgodność urządzenia z wymaganiami regulacyjnymi w obszarze urządzeń medycznych. O wynikach prowadzonych negocjacji, w tym w szczególności o zawarciu umowy lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty