Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
14.03.2024, 12:04

YOS Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta kolejnego podpisanego listu intencyjnego dot. urządzenia „Skaner ran”

W dniu 13 marca 2024 roku Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie ["Spółka", "Emitent"] powziął informację, że spółka zależna od Emitenta - Woundscanning sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie [„Spółka zależna”] otrzymała od Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi [„PZZOZ”] podpisany list intencyjny w zakresie chęci podjęcia współpracy w ramach projektu „Skaner ran” - o którym Emitent informował w raporcie ESPI nr 3/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku, którego celem jest wspomaganie diagnostyki trudno gojących się ran.
PZZOZ w liście intencyjnym wyraził gotowość do współpracy ze Spółką zależną w zakresie oceny funkcjonalności i bezpieczeństwa urządzenia „Skaner Ran”. O wynikach prowadzonych negocjacji, w tym w szczególności o zawarciu umowy lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty