Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
18.03.2024, 15:52

YOS Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta dot. urządzenia STABILOBABY

W dniu 18 marca 2024 roku Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie ["Spółka", "Emitent"] powziął informację, że spółka zależna od Emitenta – STABILOBABY P.S.A. z siedzibą w Chorzowie [„Spółka zależna”], otrzymała od LITHUANIAN College of Family Physicians z siedzibą na Litwie [„Partner”] podpisany list intencyjny dotyczący gotowości podjęcia współpracy w zakresie przeprowadzenia testów dotyczących oceny funkcjonalności i bezpieczeństwa urządzenia STABILOBABY, stanowiącego platformę stabilograficzną z matą czułą na nacisk do wspomagania diagnostyki stanu rozwojowego noworodków i niemowląt.
Partner zadeklarował gotowość do rozważenia nabycia urządzenia STABILOBABY po uzyskaniu odpowiedniej certyfikacji, potwierdzającej zgodność urządzenia z wymaganiami regulacyjnymi w obszarze urządzeń medycznych. O wynikach prowadzonych negocjacji, w tym w szczególności o zawarciu umowy lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty