Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
11.04.2024, 15:33

YOS Podpisanie listu intencyjnego dot. trenażerów marki PhantomSkin

W dniu 11 kwietnia 2024 roku Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie ["Spółka", "Emitent"] otrzymał od Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu podpisany list intencyjny dotyczący gotowości podjęcia współpracy i zaangażowania się w proces testowania, wdrażania oraz potencjalnego zakupu produktów z serii PhantomSkin.
Celem współpracy będzie udział Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu w fazie testowania i rozwoju trenażerów medycznych marki PhantomSkin [„Produkty”], poprzez zaoferowanie Emitentowi dostępu do specjalistów i infrastruktury, co umożliwi rzetelną ocenę funkcjonalności i bezpieczeństwa Produktów oraz aktywny udział w procesie ich wdrażania, co pozwoli na dostosowanie trenażerów do realnych potrzeb klinicznych i ułatwi późniejsze wprowadzenie do codziennej praktyki. Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu zadeklarowało gotowość do rozważenia nabycia Produktów po zakończonych testach. O wynikach prowadzonych negocjacji, w tym w szczególności o zawarciu umowy lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty