Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
15.03.2024, 15:28

YOS Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego dot. urządzenia Plasma Fission

W dniu 15 marca 2024 roku Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie ["Spółka", "Emitent"] otrzymał od LITHUANIAN College of Family Physicians z siedzibą na Litwie [„Partner”] podpisany list intencyjny dotyczący gotowości podjęcia współpracy w zakresie testowania funkcjonalności i skuteczności skalpela plazmowego Plasma Fission [„Skalpel”), produkowanego przez spółkę Mikrovolt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, będącą jednostką stowarzyszoną Emitenta. Skalpel jest certyfikowanym urządzeniem medycznym, które pozytywnie przeszło testy kliniczne, o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 10/2022.
Partner zadeklarował gotowość do rozważenia nabycia Skalpela po ukończeniu testów i potwierdzeniu jego skuteczności. O wynikach prowadzonych negocjacji, w tym w szczególności o zawarciu umowy lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty