Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
11.04.2024, 15:46

YOS Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta podpisanego listu intencyjnego dot. urządzenia PhantomBody

W dniu 11 kwietnia 2024 roku Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie ["Spółka", "Emitent"] powziął informację, że spółka zależna od Emitenta – Phantombody sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ["Spółka zależna"] otrzymała od Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu podpisany list intencyjny dotyczący gotowości podjęcia współpracy i zaangażowania się w proces testowania, wdrażania oraz potencjalnego zakupu urządzenia PhantomBody po zakończeniu projektu i uzyskaniu odpowiednich certyfikatów.
Celem współpracy będzie udział Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu w fazie testowania i rozwoju urządzenia PhantomBody, poprzez zaoferowanie Spółce zależnej dostępu do specjalistów i infrastruktury, co umożliwi rzetelną ocenę funkcjonalności i bezpieczeństwa urządzenia; aktywny udział w procesie wdrażania urządzenia PhantomBody, co pozwoli na jego dostosowanie do realnych potrzeb klinicznych i ułatwi późniejsze wprowadzenie do codziennej praktyki. Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu zadeklarowało rozważenie nabycia urządzenia PhantomBody po uzyskaniu odpowiedniej certyfikacji potwierdzającej zgodność urządzenia z wymaganiami regulacyjnymi w obszarze urządzeń medycznych. O wynikach prowadzonych negocjacji, w tym w szczególności o zawarciu umowy lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty