Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42019Q42013Q32013Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3865691 473711
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-945-5042230
Zysk (strata) brutto-948-600202115
Zysk (strata) netto-956-59515186
Przepływy netto-409-46-1530
Przepływy netto z działalności operacyjnej-834268-2440
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3-226900
Przepływy netto z działalności finansowej428-8700
Aktywa razem21 3243 6323 2442 537
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania619729893327
Zobowiązania długoterminowe013510
Zobowiązania krótkoterminowe619594892327
Kapitał własny20 7052 9032 3512 200
Kapitał zakładowy7857852780
Liczba akcji (tys. szt.)2 775,002 775,002 775,002 775,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,461,050,850,79
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,34-0,210,050,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 9732 749
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-555-487
Zysk (strata) brutto-875-566
Zysk (strata) netto-895-566
Przepływy netto34187
Przepływy netto z działalności operacyjnej-350509
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-260-203
Przepływy netto z działalności finansowej644-119
Aktywa razem21 3243 632
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania619729
Zobowiązania długoterminowe0135
Zobowiązania krótkoterminowe619594
Kapitał własny20 7052 903
Kapitał zakładowy785785
Liczba akcji (tys. szt.)2 775,002 775,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,461,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,32-0,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)