Trwa ładowanie...
bEhVuvit

Notowania

KREC: strona spółki
21.04.2021, 13:38

KRC Wyrok Sądu Apelacyjnego w Wilnie

Emitent w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 21 października 2020 roku podaje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z uzyskanymi przez niego informacjami od reprezentującego go prawnika litewskiego w sprawie cywilnej, z powództwa BUAB “Lithuanian glass recycling” Sąd Apelacyjny w Wilnie oddalił apelację wniesioną przez Emitenta od wyroku Sądu Okręgowego w Wilnie z dnia 12 sierpnia 2020 r. zasądzającego solidarnie od Emitenta oraz czterech innych pozwanych odszkodowanie w wysokości 679 558,61 EUR (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem euro 61/100).
Wyrok jest prawomocny. Od wyroku Sądu Apelacyjnego Emitent w terminie 3 miesięcy może wnieść odwołanie do Litewskiego Sądu Najwyższego. Zgodnie z rekomendacją litewskiego pełnomocnika jako, że wyrok Sądu Apelacyjnego jest bezzasadny, Emitent powinien skorzystać z tego uprawnienia.

Inne komunikaty

bEhVuvjb