Trwa ładowanie...
bEgIXtqt

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-05-27
KRC Zawarcie umów kredytowych
20,00
0,00
2021-05-25
KRC QS 1/2021: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
19,50
0,00
2021-05-20
KRC Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 20 maja 2021 roku
19,70
0,00
2021-05-20
KRC Wypłata dywidendy przez Spółkę
19,30
+2,07
2021-05-20
KRC Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 maja 2021 roku
19,30
+2,07
2021-05-12
KRC Korekta Raportu bieżącego nr 9/2021 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał.
19,90
-0,50
2021-05-04
KRC przewidywana zmiana EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży
18,40
+0,54
2021-04-21
KRC Wyrok Sądu Apelacyjnego w Wilnie
17,00
0,00
2021-04-20
KRC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
15,90
+5,66
2021-04-20
KRC RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
15,90
0,00
2021-04-20
KRC R /: formularz raportu rocznego
15,90
0,00
2021-04-15
KRC Informacja poufna dotycząca wartości osiągniętego przez Spółkę zysku netto w 2020 roku oraz rekomendacji zarządu co do proponowanej wysokości dywidendy do wypłaty akcjonariuszom za rok 2020.
14,10
+12,77
2021-02-17
KRC przewidywana zmiana EBITDA
10,60
+6,60
2021-01-12
KRC Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KRYNICKI RECYKLING S.A.
9,48
-1,27
2021-01-11
KRC Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
8,98
+5,57
2021-01-07
KRC Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody za wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020
9,00
0,00
2021-01-05
KRC Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020
9,20
-2,17
2021-01-05
KRC Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 5 stycznia 2021 roku
9,20
-2,17
2021-01-05
KRC Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 stycznia 2021 roku
9,20
-2,17
2020-12-15
KRC Podpisanie aneksu nr 6 do znaczącej umowy handlowej
9,18
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 12
  • Następna strona
bEgIXtrb