Trwa ładowanie...
bEijBqCt

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów30 37124 67622 19424 816
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 9606 6622 2474 067
Zysk (strata) brutto10 7326 0321 8793 799
Zysk (strata) netto8 6824 1831 7853 330
Przepływy netto1 32645-30121
Przepływy netto z działalności operacyjnej14 2955 6765 1785 044
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 130-4 323-4 296-2 322
Przepływy netto z działalności finansowej-10 839-1 308-912-2 601
Aktywa razem232 318231 315218 906219 133
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania120 078125 166114 202116 214
Zobowiązania długoterminowe91 00493 34785 12080 576
Zobowiązania krótkoterminowe29 07431 81929 08235 638
Kapitał własny112 240106 149104 704102 919
Kapitał zakładowy1 7371 7371 7371 737
Liczba akcji (tys. szt.)17 365,8017 365,8017 365,8017 365,80
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,466,116,035,93
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,500,240,100,19
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów98 10996 26585 13475 793
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 05812 28211 49610 603
Zysk (strata) brutto14 70210 4609 7518 738
Zysk (strata) netto11 8958 6588 7697 753
Przepływy netto-92166-7011
Przepływy netto z działalności operacyjnej21 49124 94325 50018 926
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-14 392-18 459-24 154-14 951
Przepływy netto z działalności finansowej-7 191-6 318-1 416-3 964
Aktywa razem231 315224 006212 864193 622
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania125 166126 316123 918113 415
Zobowiązania długoterminowe93 34782 49683 82375 162
Zobowiązania krótkoterminowe31 81943 82040 09438 253
Kapitał własny106 14997 68988 94680 207
Kapitał zakładowy1 7371 7371 7371 737
Liczba akcji (tys. szt.)17 365,8017 365,8017 365,8017 365,80
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,115,635,124,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,690,500,510,45
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEijBqDb