Trwa ładowanie...
bEhJwved

Notowania

CORELENS: strona spółki
22.04.2021, 16:33

COR Informacja dla akcjonariuszy Emitenta oraz Zortrax S.A. w sprawie publikacji dokumentu opisującego połączenie i jego wpływ na Emitenta

Zarząd spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do toczącego się procesu połączenia Emitenta oraz spółki pod firmą Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Zortrax") informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. Emitent na swojej stronie pod adresem http://corelens.pl/dla-inwestorow/lad-korporacyjny/ opublikował dokument opisujący połączenie
z Zortrax oraz jego wpływ na Emitenta stosownie do wymogów art. 1 ust. 4 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Inne komunikaty

bEhJwveL