Trwa ładowanie...
bETLjErV
Notowania
BIOTON: strona spółki
29.04.2021, 21:03

BIO Korekra raportu okresowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2020

Zarząd Bioton S.A. („Spółka”) informuje, że raport roczny Spółki jak i skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki za 2020 r. został uzupełniony o załączone dokumenty:
• informację Zarządu Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej; • oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące funkcjonowania komitetu audytu; • ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych. Informacje i dane finansowe zawarte w raportach okresowych, które zostały opublikowane przez Spółkę w dniu 31 marca 2021 r. nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty

bETLjEsD