Trwa ładowanie...
bEihCCyd

Notowania

CORELENS: strona spółki
30.04.2021, 10:27

COR Temat: Informacja dla akcjonariuszy Emitenta oraz Zortrax S.A. o publikacji Suplementu nr 1 z dnia 30 kwietnia 2021 r. do dokumentu opisującego połączenie i jego wpływ na Emitenta.

Zarząd spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do toczącego się procesu połączenia z Emitenta oraz spółki pod firmą Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Zortrax") informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. na swojej stronie pod adresem http://corelens.pl/dla-inwestorow/lad-korporacyjny/ opublikował Suplement nr 1 z dnia 30 kwietnia 2021 r. do Dokumentu zawierającego informacje opisujące transakcję i jej wpływ na emitenta Corelens Spółka Akcyjna („Dokument”) sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Inne komunikaty

bEihCCyL