Trwa ładowanie...
bEgJISwl

Notowania

SARE: strona spółki
30.04.2021, 15:00

DTR Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 22.04.2021 r., Zarząd Spółki Digitree Group S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), podaje do publicznej wiadomości aktualne informacje dotyczące szacunku wybranych wyników finansowych Grupy Emitenta, osiągniętych w pierwszym kwartale 2021 roku, jednocześnie korygując pozycję skonsolidowanych przychodów, podanych w powyższym raporcie ESPI.
Spółka w wyniku prowadzenia dalszych prac, zmierzających do przygotowania raportu za pierwszy kwartał 2021 roku, szacuje obecnie, iż Grupa Emitenta osiągnęła następujące skonsolidowane wyniki finansowe w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 15 072 tys. zł (+2 366 tys. zł r/r, tj. 19%) Skonsolidowany zysk netto wyniósł ok. -201 tys. zł (+22 tys. zł r/r) Skonsolidowana EBITDA wyniosła ok. 693 tys. zł (-469 tys. zł r/r, tj. 40%) Szacunkowe skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group osiągnęły poziom 15 072 tys. zł w porównaniu do 12 706 tys. zł w pierwszym kwartale 2020 roku i 13 967 tys. zł w analogicznym okresie 2019 roku. Łączny wzrost przychodów o kwotę 2 366 tys. zł, został wypracowany w szczególności w segmencie Enterprise – na produktach wdrożeniowych oraz w segmencie E-commerce 360. Przyczyną zmiany pozycji skonsolidowanych przychodów Grupy Emitenta w stosunku do szacunków podanych we wskazanym powyżej raporcie bieżącym z dnia 22.04.2021 r., tj. zmiany z 14 620 tys. zł na 15 072 tys. zł, jest aktualizacja danych, obejmujących sprzedaż w spółkach należących do Grupy Emitenta w okresie pierwszego kwartału 2021 roku. Poziom skonsolidowanych przychodów, oszacowany na dzień 22.04.2021 r., pokazywał znaczącą tendencję wzrostową, dlatego też Emitent zdecydował się wówczas na publikację raportu bieżącego. Szacunkowa EBITDA wyniosła w pierwszym kwartale 2021 roku 693 tys. zł wobec 1 162 tys. zł w analogicznym okresie 2020 roku i 444 tys. zł w tym samym okresie 2019 roku. Szacunkowa skonsolidowana strata netto zmniejszyła się w pierwszym kwartale 2021 roku o 22 tys. zł, osiągając poziom 201 tys. zł, w porównaniu do 223 tys. zł straty w tym samym okresie 2020 roku i 432 tys. zł straty w pierwszym kwartale 2019 roku. Spadek wyniku EBITDA w pierwszym kwartale 2021 roku spowodowany był m.in. przesunięciem na drugi i trzeci kwartał bieżącego roku obrotowego realizacji jednego z większych projektów w spółce zależnej od Emitenta. Przedstawione powyżej wyniki mogą ulec zmianie z uwagi na trwający w Grupie proces weryfikacji danych. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy za pierwszy kwartał 2021 roku zostanie opublikowany w dniu 20.05.2021 r.

Inne komunikaty

bEgJISwT