Trwa ładowanie...
bEarshIR

Notowania

ACP Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za I kwartał 2021 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), mając na względzie obowiązek równego traktowania wszystkich akcjonariuszy wynikający z art. 20 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, w związku z koniecznością przekazania do spółki Cyfrowy Polsat S.A. wysokości wyniku netto osiągniętego przez Grupę Asseco Poland S.A. za I kwartał 2021 r., niezbędnego do sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za I kwartał 2021 r., informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland S.A. za I kwartał 2021 r. wynosi 101,9 mln PLN.
Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie. Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2021 r., który zgodnie z RB 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 26 maja 2021 r.

Inne komunikaty

bEarshJz