Trwa ładowanie...
bDZfGoXV

Notowania

JSW: strona spółki
4.05.2021, 19:06

JSW Powołanie członków Zarządu JSW S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż 4 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu:
1) Pana Jarosława Jędryska na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW X kadencji, z dniem 10 maja 2021 roku; 2) Pana Włodzimierza Hereźniaka na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu JSW X kadencji, z dniem 5 maja 2021 roku. Pozostałe informacje o powołanych członkach Zarządu JSW wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bDZfGoYD