Trwa ładowanie...
bEhVyKRh

Notowania

AFHOL: strona spółki
5.05.2021, 8:14

AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – kwiecień 2021 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje
do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za kwiecień 2021 roku. 1) Wymiana walut na platformach online Wartość obrotu na platformie wymiany walut w kwietniu 2021 r. wyniosła ok. 357,64 mln PLN oraz była wyższa o 279,14 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 1 293,15 mln PLN, co oznacza wzrost o 221,03 % rok do roku. 2) Zlecenia windykacyjne Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w kwietniu 2021 r. wyniosła ok. 46,17 mln PLN oraz była niższa o 32,27 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 271,11 mln PLN, co oznacza wzrost o 43,20 % rok do roku. 3) Sfinansowane wierzytelności W kwietniu 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 2,21 mln PLN oraz była niższa o 35,79 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok. 5,39 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 54,21 % rok do roku. 4) Łączna sprzedaż W kwietniu 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 89,87 mln EUR i była wyższa o 134,66 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 349,17 mln EUR, co oznacza wzrost o 153,87 % rok do roku. 5) Łączna liczba klientów W kwietniu 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 144. Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za kwiecień 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

bEhVyKRP