Trwa ładowanie...
bEhVwSYB

Notowania

SKOTAN: strona spółki
14.05.2021, 16:18

SKT Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. zwołane na dzień 31 maja 2021 r.

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 4 maja 2021 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 31 maja 2021 r. („ZWZ”), zawierającego projekty uchwał na to ZWZ, Zarząd SKOTAN S.A. przekazuje w załączeniu:
- Załącznik do projektu uchwały nr 5 - Regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej/Komitetu Audytu, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej „SKOTAN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z działalności w 2020 roku, oraz z ocen, o których mowa w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 – zasada II.Z.10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia oraz zatwierdzenia wymienionych dokumentów ma być przedmiotem odpowiednio 7. oraz 12. punktu planowanego porządku obrad ZWZ.

Załączniki

Inne komunikaty

bEhVwSZj