Trwa ładowanie...
bErKRWrp

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
24.05.2021, 17:46

PRF Dopuszczenie obligacji serii A1 do obrotu giełdowego

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 533/2021 z dnia 21 maja 2021r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 160.000 obligacji na okaziciela serii A1 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 35/2021 z dnia 21 kwietnia 2021r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 43/2021 z dnia 12 maja 2021 r. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Inne komunikaty

bErKRWrX