Trwa ładowanie...
bErEBbIR

Notowania

COGNOR: strona spółki
24.05.2021, 19:57

COG Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta

COGNOR HOLDING S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 24 maja 2021 roku otrzymał od pełnomocnika Prezesa Zarządu Pana Przemysława Sztuczkowskiego zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym Emitenta o następującej treści:
„Działając w imieniu Pana Przemysława Sztuczkowskiego (dalej „Mandant”), stosownie do treści przepisu art. 69 Ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1639 t.j., dalej „Ustawa”) zawiadamiam, że w związku z transakcjami nabycia akcji spółki Cognor Holding SA (dalej: „Emitent”) przez spółkę zależną od Mandanta tj. PS Holdco Spółka z o.o. (dalej: „PS Holdco”) w dniu 20 maja 2021 roku nastąpiło zwiększenie udziału Mandanta w kapitale zakładowym Emitenta o co najmniej 1%. Bezpośrednio przed nabyciem tj. wg stanu na dzień 19 maja 2021 roku Mandant posiadał za pośrednictwem PS Holdco 114 847 319 szt. akcji Emitenta co stanowiło 66,99% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniały do 114 847 319 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło 66,99% ogółu głosów. Po nabyciach akcji dokonanych w dniu 20 maja 2021 roku Mandant za pośrednictwem PS Holdco posiada 115 778 831 szt. akcji COGNOR HOLDING SA co stanowi 67,54 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniają do 115 778 831 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 67,54% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Jedynym podmiotem zależnym od Pana Przemysława Sztuczkowskiego posiadającym akcje Emitenta jest PS HOLDCO Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju O nabyciach akcji powodujących zwiększenie udziału o łącznie co najmniej 1% Mandant informował stosownymi Notyfikacjami zgodnie z Art. 19 rozporządzenia MAR. Z poważaniem Dariusz Brodecki radca prawny”

Inne komunikaty

bErEBbJz