Trwa ładowanie...
bEqzwYqJ

Notowania

HOTBLOK: strona spółki
28.05.2021, 14:19

CAI Sprzedaż udziałów spółki zależnej

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. (ISIN: PLHOTB000011) z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 opublikowanego w dniu 28-11-2019 roku , niniejszym informuje, iż w dniu 27 maja 2021 roku podpisał umowę sprzedaży kontrolnego pakietu udziałów (99,95%) w Spółce Sundawn Limited (Sundawn Ltd) działającej pod adresem: Berkeley Square House, Berkeley Square, Suite 3/Level 5, London W1J6BY Wielka Brytania zarejestrowanej rejestrze Companies Hause pod numerem 07831091. Obecie Emitent nie posiada udziałów w Sundawn Ltd.
Zgodnie z umową Kupujący nabył 99.95% udziałów za łączną cenę 1 298 625 złotych. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach. Transakcja sprzedaży udziałów Sundawn Ltd. jest konsekwencją zmiany profilu działalności Emitenta, która obecnie koncentruje się na inwestowaniu na rynku niepublicznym w udziały i akcje spółek o profilu technologicznym, charakteryzujących się innowacyjnymi produktami, usługami lub innymi rozwiązaniami organizacyjnymi. Emitent podjął decyzję o sprzedaży udziałów spółki zależnej z uwagi na jej odmienny od Emitenta przedmiot działalności.

Inne komunikaty

bEqzwYrr