Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
28.05.2021, 16:29

OAT Powołanie członków Zarządu spółki na nową kadencję

Zarząd ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że dnia 28 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki na kolejną kadencję następujące osoby:
- Pana Marcina Szumowskiego – powierzając funkcję Prezesa Zarządu; - Pana Rafała Kamińskiego – powierzając funkcję Członka Zarządu; - Pana Sławomira Broniarka – powierzając funkcję Członka Zarządu. Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez ww. osoby, nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organów oraz nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS. Życiorysy wymienionych powyżej członków Zarządu znajdują się w załączeniu oraz dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.oncoarendi.com.

Załączniki

Inne komunikaty