Trwa ładowanie...
bEqVLLcR

Notowania

AFHOL: strona spółki
31.05.2021, 17:26

AFH Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 maja 2021 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz procentowej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w związku z zawartymi transakcjami zbycia akcji Spółki.
Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqVLLdz