Trwa ładowanie...
bEqvXKoR

Notowania

BLT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 30 czerwca 2021 roku, o godzinie 12:00 w siedzibie spółki, 81-341 Gdynia ul. Wendy 15. W załączeniu Zarząd przekazuje: – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – projekty uchwał na ZWZ – formularze dot. wykonywania swoich praw przez akcjonariuszy w zw. ze ZWZ.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqvXKpz