Trwa ładowanie...
bEEvzbTp
Notowania

STF Informacja o złożeniu apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji w postępowaniu przeciwko byłemu prezesowi zarządu ZRUG Zabrze S.A. oraz TUiR Allianz

W nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2021 z dnia 15.04.2021r. Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka) informuje o złożeniu przez Spółkę apelacji od wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach wyroku w postępowaniu z powództwa Spółki przeciwko byłemu prezesowi zarządu ZRUG Zabrze S.A. oraz Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. w Warszawie (TUiR Allianz) o zapłatę 9 396 tys. zł, tytułem odszkodowania za straty poniesione przez Spółkę, związane z zarządzaniem sprawami spółki ZRUG Zabrze S.A. (obecnie Oddział STALPROFIL S.A. w Zabrzu) w okresie realizacji w latach 2012 - 2015 kontraktu na budowę gazociągu DN 700 relacji Szczecin - Gdańsk.
Podstawę objętego pozwem roszczenia wobec TUiR Allianz stanowi polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (tzw. Polisa D&O). Wskazany wyżej wyrok został zaskarżony przez Spółkę w części oddalającej powództwo tj. co do kwoty 3 241 183,32 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i kosztami postępowania. W dniu 2 czerwca 2021 roku Spółka powzięła także informację o wniesieniu przez byłego prezesa zarządu ZRUG Zabrze S.A. oraz TUiR Allianz apelacji od w/w wyroku, zasądzającego od obu pozwanych in solidum na rzecz STALPROFIL S.A. kwotę 6 154 444,00 zł. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 września 2018 r. do dnia zapłaty, a także solidarnie kwotę 64 624,40 zł., tytułem kosztów postępowania z odsetkami, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. STALPROFIL S.A. złożył pozew w powyższej sprawie w dniu 31.08.2018 r. Spółka nie uwzględniła przychodów z tego tytułu w wyniku finansowym za I kwartał 2021 r. ani z okresów poprzednich.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-09-03
STF PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11,15
0,00
2021-07-27
STF Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. poniżej progu 5% przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
12,90
-1,55
2021-07-27
STF Informacja o rejestracji przez sąd zmiany statutu STALPROFIL S.A.
12,90
0,00
2021-07-22
STF Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
13,35
-1,12
2021-07-22
STF Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
13,35
-1,12
2021-07-21
STF Wstępne szacunkowe wyniki finansowe STALPROFIL S.A. za I półrocze 2021 roku
11,65
0,00
2021-06-11
STF Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum).
13,15
+1,52
2021-06-08
STF Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umowy na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
13,20
0,00
2021-06-02
STF Informacja o złożeniu apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji w postępowaniu przeciwko byłemu prezesowi zarządu ZRUG Zabrze S.A. oraz TUiR Allianz
12,50
+2,40
2021-05-28
STF QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13,00
0,00
bEEvzbTX