Trwa ładowanie...
bEJDMBmJ
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-09-03
STF PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11,15
0,00
2021-07-27
STF Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. poniżej progu 5% przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
12,90
-1,55
2021-07-27
STF Informacja o rejestracji przez sąd zmiany statutu STALPROFIL S.A.
12,90
0,00
2021-07-22
STF Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
13,35
-1,12
2021-07-22
STF Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
13,35
-1,12
2021-07-21
STF Wstępne szacunkowe wyniki finansowe STALPROFIL S.A. za I półrocze 2021 roku
11,65
0,00
2021-06-11
STF Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum).
13,15
+1,52
2021-06-08
STF Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umowy na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
13,20
0,00
2021-06-02
STF Informacja o złożeniu apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji w postępowaniu przeciwko byłemu prezesowi zarządu ZRUG Zabrze S.A. oraz TUiR Allianz
12,50
+2,40
2021-05-28
STF QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13,00
0,00
2021-05-27
STF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ STALPROFIL S.A. w dniu 26.05.2021r.
12,90
+0,78
2021-05-26
STF Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
13,30
-2,63
2021-05-26
STF Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. o wypłacie dywidendy za rok 2020
13,30
-2,63
2021-05-14
STF Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
14,00
0,00
2021-04-30
STF Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zwołanego na 26 maja 2021 roku.
11,45
-1,31
2021-04-30
STF Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A.
11,45
-1,31
2021-04-28
STF Rekomendacja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2020.
11,50
+0,43
2021-04-27
STF Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Aviva OFE w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Stalprofil S.A. poniżej progu 5%
11,45
+0,87
2021-04-20
STF Wstępne szacunkowe wyniki finansowe STALPROFIL S.A. za I kwartał 2021 roku
11,50
0,00
2021-04-20
STF Rekomendacja Zarządu STALPROFIL S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2020
11,50
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 53
  • Następna strona
bEJDMBnr