Trwa ładowanie...
bDXWIdjF

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów390 022411 386383 507365 842
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 0425 99210 17711 313
Zysk (strata) brutto9 2085 19210 8478 990
Zysk (strata) netto5 9822 6727 0215 536
Przepływy netto-27 0713 97943 78218 415
Przepływy netto z działalności operacyjnej-48 24723 100123 2751 483
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 244-336-3 990-8 083
Przepływy netto z działalności finansowej27 420-18 785-75 50325 015
Aktywa razem917 826984 256948 5681 042 611
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania514 383588 053558 506656 565
Zobowiązania długoterminowe66 99869 75583 14390 593
Zobowiązania krótkoterminowe447 385518 298475 363565 972
Kapitał własny320 387314 510308 236306 042
Kapitał zakładowy1 7501 7501 7501 750
Liczba akcji (tys. szt.)17 500,0017 500,0017 500,0017 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)18,3117,9717,6117,49
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,340,150,400,32
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 550 7571 429 256696 9751 117 267
Zysk (strata) z działalności operacyjnej35 52428 37522 90239 948
Zysk (strata) brutto34 23726 71823 73130 862
Zysk (strata) netto21 21116 64819 95320 802
Przepływy netto39 1053 478-3 02719 646
Przepływy netto z działalności operacyjnej99 60766 8605 918-13 565
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-18 653-16 7128 748-5 432
Przepływy netto z działalności finansowej-41 849-46 670-17 69338 643
Aktywa razem917 826942 728435 093768 574
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania514 383563 780199 754434 651
Zobowiązania długoterminowe66 99881 54849 51586 834
Zobowiązania krótkoterminowe447 385482 232150 239347 817
Kapitał własny320 387300 506235 339263 306
Kapitał zakładowy1 7501 7501 7501 750
Liczba akcji (tys. szt.)17 500,0017 500,0017 500,0017 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)18,3117,1713,4515,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,210,951,141,19
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bDXWIdkn