Trwa ładowanie...
bEKOirkl
Notowania

PRT Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 13/2021 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 27 maja 2021 r., dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”), Zarząd Spółki niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej zidentyfikowanej w załączniku do raportu bieżącego nr 13/2021 w postaci formularza pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, polegającej na błędnym określeniu daty tego Zgromadzenia w ten sposób, że błędną datę „8 lipca 2020 r.” zastępuje się prawidłową, tj. „23 czerwca 2021 r.”.
Treść skorygowanego formularza pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego raportu. Treść raportu nr 13/2021 oraz pozostałych załączników pozostaje bez zmian, z zastrzeżeniem, że opublikowany w tym raporcie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zaktualizowany raportem bieżącym nr 14/2021.

Załączniki

Inne komunikaty

bEKOirkT