Trwa ładowanie...
bEreOSNx

Notowania

TORPOL: strona spółki
9.06.2021, 17:23

TOR Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 18/2021 dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 11 czerwca 2021 roku [ZWZ], Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka] niniejszym dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na tym, że w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ opublikowanym ww. raportem bieżącym wskazano, że w ramach punktu 9 planowanego porządku obrad przewidziane jest: „Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2020 oraz za okres 01 stycznia – 12 marca 2021 r.”, podczas gdy przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 19/2021 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki obejmuje rok 2020 oraz okres 01 stycznia – 12 maja 2021 r. Wobec powyższego punkt 9 planowanego porządku obrad ZWZ powinien brzmieć: „Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2020 oraz za okres 01 stycznia – 12 maja 2021 r.”
Jednocześnie Spółka wskazuje, że podczas obrad ZWZ poddane pod głosowanie zostaną projekty uchwał uwzględniające ww. sprostowanie odnoszące się do puntu 9 planowanego porządku obrad.

Inne komunikaty

bEreOSOf