Trwa ładowanie...
Notowania
ORZBIALY: strona spółki
10.06.2021, 13:37

OBL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 9.06.2021 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9.06.2021 r.:
1) ZAP Sznajder Batterien S.A. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 261 068, co uprawniało do 14,98% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 13,58% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 2) NEF Battery Holdings S.a.r.l. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10 082 388, co uprawniało do 66,8% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 60,55% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 3) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 497 500, co uprawniało do 16,55% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 14,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Inne komunikaty