Trwa ładowanie...
bEgBEeRN

Notowania

DROZAPOL: strona spółki
10.06.2021, 15:04

DPL Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną

Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 10.06.2021 r. podpisał z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (Bank) aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010 r.. Na mocy niniejszego aneksu zostaje przedłużona umowa do dnia 10.06.2022 r. (dzień ostatecznej spłaty limitu). Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. W skład limitu wchodzą następujące produkty:
W skład limitu wchodzą następujące produkty: •Kredyt odnawialny w PLN/EUR/USD do kwoty 7,0 mln zł, •Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł, •Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł. Zabezpieczenie limitu stanowią: •Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy, •Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości Emitenta w Bydgoszczy, •Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł na nieruchomościach Emitenta w Bydgoszczy, •Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka, •Poręczenie spółki zależnej DP Invest Sp. z o.o. do kwoty 10,5 mln zł, •Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela. Jednocześnie w dniu dzisiejszym aneks do umowy limitu wierzytelności z dnia 25.02.2016 r. podpisała spółka zależna DP Invest Sp. z o.o. Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia spółce zależnej do dnia 10.06.2022 r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 4,5 mln zł.Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. W skład limitu wchodzą następujące produkty: •Kredyt odnawialny 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,5 mln zł, •Kredyt odnawialny 2 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,0 mln zł •Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł, •Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł. Zabezpieczenie limitu stanowią: •Weksel in blanco z deklaracją wekslową, •Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł na nieruchomościach jak w przypadku Emitenta, •Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy wobec dłużników, •Przelew wierzytelności istniejących przysługujących spółce Drozapol-Profil S.A. z tytułu zaakceptowanych kontraktów, •Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie (o ile dotyczy), •Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka, •Poręczenie Drozapol-Profil S.A. do kwoty 6,75 mln zł, •Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.

Inne komunikaty

bEgBEeSv