Trwa ładowanie...
bEiDjbRx

Notowania

IZOSTAL: strona spółki
11.06.2021, 11:00

IZS Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum)

Zarząd Izostal S.A. zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2021 roku powziął informację o wyniku otwarcia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający), ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn – Wronów oraz Dolna Odra zamówienie nr 2”, numer postępowania: ZP/2021/04/0046/PZ, Część nr 1.
Zgodnie z informacją udostępnioną na Platformie Zakupowej O.G.P. Gaz-System S.A., pod adresem https://gazsystem.eb2b.com.pl, oferta dla Części nr 1 ww. zamówienia złożona przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) o wartości 186,4 mln PLN netto, co stanowi 229,3 mln PLN brutto, okazała się najkorzystniejsza. Kryterium wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty stanowiła cena całkowita brutto oferty - waga 100%. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dostawy izolowanych rur stalowych o średnicy DN1000 o łącznej długości około 79 km w terminie od 15 maja 2022 r. do 31 października 2022 r. O otrzymaniu oficjalnej informacji o wyborze ww. oferty jako najkorzystniejszej oraz o podpisaniu umowy z Zamawiającym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-06-11
IZS Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum)
3,84
+1,56
2021-06-11
IZS Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum)
3,84
+1,56
2021-06-08
IZS Zawarcie przez Izostal S.A. Umowy Częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
3,79
0,00
2021-05-21
IZS QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,98
0,00
2021-05-14
IZS Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
3,88
0,00
2021-04-29
IZS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 29 kwietnia 2021 roku
3,50
-0,57
2021-04-29
IZS Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 29 kwietnia 2021 roku
3,50
-1,43
2021-04-29
IZS Powołanie członków Rady Nadzorczej Izostal S.A.
3,50
0,00
2021-04-29
IZS Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2020 rok
3,50
0,00
2021-04-29
IZS Zamieszczenie na stronie internetowej Izostal S.A. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2020
3,50
0,00
bEiDjbSf