Trwa ładowanie...
bEimboBN

Notowania

CCC: strona spółki
11.06.2021, 14:57

CCC Uchwały podjęte przez NWZA CCC S.A. w dniu 11 czerwca 2021 roku

Działając zgodnie z § 19 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CCC S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. w dniu 11 czerwca 2021 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

bEimboCv