Trwa ładowanie...
bESGnYrV
Notowania
MEDICALG: strona spółki
15.06.2021, 19:13

MDG Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 15 czerwca 2021 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, w formie załączników do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 czerwca 2021 r. („Walne Zgromadzenie”) oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, wraz z wynikami głosowania nad tymi uchwałami.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych uchwał. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) - 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bESGnYsD