Trwa ładowanie...
bEqyXqpx

Notowania

AQUABB: strona spółki
17.06.2021, 14:02

AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 czerwca 2021 r. („Walne Zgromadzenie”):
1.Gmina Bielsko-Biała: 6.636.607 – liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu; 54,79% – procentowy udział ww. głosów w liczbie głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu w trakcie obradowania nad punktami porządku obrad od 1 do 11 włącznie; 54,85% – procentowy udział ww. głosów w liczbie głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu w trakcie obradowania nad punktami porządku obrad od 12 do 16 włącznie (z uwagi na zmianę liczby akcjonariuszy obecnych podczas Walnego Zgromadzenia); 51,10% – procentowy udział ww. głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 2.Veolia Voda (Sofia) B.V.: 4.328.999 – liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu; 35,74% – procentowy udział ww. głosów w liczbie głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu w trakcie obradowania nad punktami porządku obrad od 1 do 11 włącznie; 35,78% – procentowy udział ww. głosów w liczbie głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu w trakcie obradowania nad punktami porządku obrad od 12 do 16 włącznie (z uwagi na zmianę liczby akcjonariuszy obecnych podczas Walnego Zgromadzenia); 33,33% – procentowy udział ww. głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-06
AQU Otrzymanie odpisu pozwu złożonego przez Veolia Voda (Sofia) B.V.
22,00
0,00
2021-06-23
AQU Zamiana nieruchomości pomiędzy „AQUA” S.A. a Gminą Bielsko-Białą w celu realizacji inwestycji.
22,00
+4,55
2021-06-22
AQU Wniesienie przez Spółkę odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
23,00
-4,35
2021-06-17
AQU Powołanie Członków Zarządu „AQUA” S.A.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-14
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, którzy stawili się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-14
AQU Informacja o niepodjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-11
AQU Utrzymanie w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o oddaleniu wniosku Veolia Voda (Sofia) B.V. o udzielenie zabezpieczenia.
25,00
-2,40
2021-06-07
AQU Odmowa zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
25,80
0,00
bEqyXqqf