Trwa ładowanie...
bEqlUyER

Notowania

GPW: strona spółki
21.06.2021, 19:52

GPW Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2021 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW w dniu 21 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqlUyFz